Jiráskův Hronov

Protiklad Junga

10. 8. 2013, 14:15


Rozhovor s členy spolku Dva ve jhách

Inspirujete se psychoterapeutickými postupy. K čemu má jejich použití sloužit?
V představení se objevuje více psychoterapeutických přístupů a víceméně jsou interpretovány  jako zcestné. Jsou položeny do protikladu k  asociačnímu experimentu, který je na stopě  kořenovému zážitku. Nastíněné terapeutické  přístupy jsou spíš v mechanickém slovníku,  který, ač upovídaný, nikam nevede. Na postavu  nemá vliv, spíše ji zkoumá z vnějšku. Toto je  kladeno do protikladu k Jungově metodě, která  mě zajímala víc a přišla mi podnětnější. Na tu  jsem chtěla namotat zážitek, kdy skrze asociace  se dostáváme ke vzpomínce.

Jak reagují diváci, když vidí psychoterapii na  divadle? Co to má za účinky?
Honza: Představení zaujme na první pohled  hlavně formálně. O té psychologické části jsem  se vlastně s nikým nebavil.
Lucie: Tahle složka bavila hlavně lidi, kteří se  psychologií zabývají. Ti se mohli třeba zasmát.  Je pravda, že na obsahovou stránku máme  mnohem méně reakcí.

Věnujete se psychologii?
Lucie: Ne, vlastně vůbec. Ale svého času jsem  se hodně zajímala o schizofrenii. O nebezpečí, které mladým lidem hrozí, protože schizofrenie se projevuje nejčastěji ve věku kolem  dvaceti, pětadvaceti let. Tohle téma mě tak  pálilo, že jsem ho chtěla dát do představení,  nějak s ním divadelně pracovat. Začalo mi to  ale připadat nebezpečné a přišla jsem na to, že  se do toho vůbec nechci pouštět.

Petra Jirásková