Jiráskův Hronov

Rozhovor s programovou ředitelkou JH Simonou Bezouškovou

4. 8. 2013, 12:10


Chtěl bych si zahrát na Hronově, jak toho dosáhnout?
Nejdřív musíš něco nazkoušet.

To bych možná zvládl... a dál?
Rozhodni se, zda jde o činoherní, experimentující nebo loutkové divadlo, či třeba divadlo poezie. A přihlas se na příslušnou krajskou přehlídku. Když na ní uspěješ, můžeš postoupit na celostátní přehlíd - ku. A když uspěješ i tam, můžeš být nominován nebo doporučen na Jiráskův Hronov.

A když jsem nominován a doporučen, tak se sem dostanu?
Pokud budeš nominován, tak se sem dostaneš jistojistě. Doporučení zvažuje programová rada. Úspěšnost závisí na tom, kolik je volných hracích míst. Třeba letos, když bylo na 24 hracích míst 24 nominací, byla šance pro doporučené samozřejmě nízká.

S tímhle systémem jste jako spoluorganizátoři spokojení? Nebo se ho chystáte změnit?
Tento systém byl letos zaveden nově. Vymyslel ho a odsouhlasil festivalový výbor. Samozřejmě diskuse kolem tohoto systému stále probíhají, takže se s největší pravděpodobností uvidí až po skončení Jiráskova Hronova.

Festival stojí dost peněz. Je jich dost? Je jich málo? Bude jich víc?
Dotace z ministerstva kultury, z Královéhradeckého kraje a od sponzorů jsou ve stejné výši, jako byly loni či předloni. Nicméně letos došlo k tomu, že je v programu o dvě inscenace víc než předloni a o něco víc účinkujících než předloni. Nepočítám loňský ročník, který byl programován na úspornou variantu. Ale bohužel se stalo to, že poté, co jsem sestavila program a ředitelka Kulturního a informačního střediska Hronov Marcela Kollertová spočítala, kolik bude stát doprava a ubytování pro jednotlivé soubory, zjistila, že v rozpočtu bude chybět 250 tisíc. Takže NIPOS obdržel oficiální dopis města Hornova, že je třeba neprodleně situaci řešit s tím, že pokud tuto situaci nevyřešíme, začne ředitelka KISu svévolně vyškrtávat inscenace z hlavního programu.

A vyřešili?
Naštěstí ministerstvo přislíbilo navýšení dotace o 100 tisíc, jistou částkou přispěje i NIPOS. A museli jsme ušetřit na dopravě pro soubory a na honorářích pro lektory, celou částku jsme nakonec našli a program zůstává v plném rozsahu. Šetřilo se pouze v hlavním programu, nešetřilo se v doprovodném programu v parku.

Na Hronově budeme svědky poměrně neobvyklého projektu – vystoupí tu 110 členný soubor z Valašska. Jak se sem takový soubor vejde?
Projekt Osloboděna slibka je mimořádný v tom, že se v něm spojil divadelní soubor, orchestr, taneční folklórní soubor, dětský i dospělý sbor ze Vsetína. Naštěstí se povedlo, aby se 110 lidí domluvilo na jednom termínu. Vsetínští byli nejvíce kráceni na příspěvku na dopravu, a to o plných 30 tisíc. Ty si sami sponzorsky sehnali během jednoho týdne. Další problém je technický – bohužel orchestřiště v Jiráskově divadle není dostatečně veliké pro vsetínský orchestr. Nepodařila se ani varianta odstranit tři až čtyři řady. To bylo oficiálně zakázáno městem kvůli obavě z poškození sedadel. Nakonec se tedy projekt odehraje v Sále Josefa Čapka a v Jiráskově divadle bude představení Srnky DS Ty-já-tr/ Hrobeso, což pro ně není vůbec ideální.

Jak se na Hronově daří seminaristům?
Seminaristů se přihlásilo cca 280, vždy těsně před přehlídkou se jich část odhlásí, většinou z finančních důvodů. Ne každý student si může dovolit zaplatit 2900 korun plus nějaké kapesné. Takže předpokládám, že seminaristů bude 250.

Mladších tedy méně?
Ano, seminaristé jsou o něco starší a lehce rok od roku ubývají studenti.

A jak sem studenty chcete dostat?
Jedině tak, že se hlavní poplatek za seminář sníží a peníze najdeme v jiné kolonce rozpočtu.

Co vlastně dělá programová ředitelka přehlídky, když program je sestaven?
Tak zrovna před chvílí jsem dořešila nepříjemnou věc, kdy se soubor V.A.D. Kladno nemohl pár minut před představením dostat do osvětlovací kabiny. Ale to nebývá má obvyklá náplň práce. Aktuálním tématem jsou pro mě semináře, takže řeším hlavně ty.

Martin Rumler