Jiráskův Hronov

Přehlídky jen jednou za dva nebo tři roky? Odborná rada řekla ne.

9. 8. 2012, 15:55


Zatímco účastníci JH ve čtvrtek obědvali a sledovali odpolední představení, sešla se v Hronově Odborná rada pro činoherní a hudební divadlo, poradní orgaán ředitelky NIPOS-ARTAMA. Hlavním tématem byly peníze. O tom, jak to s rozpočty na činoherní přehlídky vypadá, jsem mluvil s členem rady Luďkem Horkým a odbornou pracovnicí NIPOS-ARTAMA Simonou Bezouškovou. Ještě na jaře nebylo jasné, jestli peníze na Jiráskův Hronov vůbec budou, nakonec to ale dopadlo dobře.

SB: Ano, díky velké snaze paní ministryně se dotace vrátily na původní výši, takže všechno mohlo proběhnout tak, jak je zvykem.

A jak to vypadá s penězi na příští rok?

SB: Situace je taková, že paní ministryně při návštěvě Hronova potvrdila, že ministerstvo kultury musí snížit rozpočet z dnešních 8,4 miliard o 2 miliardy korun, což znamená pokles asi o 25 procent. Nebylo ale řečeno, že se o 25 procent sníží také dotace na neprofesionální kulturu.

Takže se ví, že příští rok bude zřejmě méně peněz, ale neví se o kolik? Jsou nějaké garance, že stát vůbec přehlídky podpoří?

SB: Garance v tuto chvíli nejsou žádné. Ministerstvo zadalo NIPOSu, aby zpracoval návrhy na možné úspory – například tím, že by se významné celostátní přehlídky konaly jako bienále či trienále, tedy jednou za dva nebo tři roky. Všechny obory neprofesionálního umění to odmítly.

LH: Na tom jsme se na Odborné radě pro činoherní a hudební divadlo shodli jednomyslně. S ohledem na charakter živého amatérského umění zásadně odmítáme bienále i trienále pro všechny oborové přehlídky. Můžu mluvit jen za činohru. Pokud tedy jde o Popelku Rakovník, Divadelní Piknik Volyně či Jiráskův Hronov, myslíme si, že je nutné je pořádat každý rok. Organizátoři krajských přehlídek mají už na podzim žádat o granty – ať už městské, krajské či ministerské.

Je teď jasné, co tedy příští rok bude? A co mají vlastně organizátoři dělat?

SB: Musí žádat o granty a pak čekat. Na dnešní odborné radě jsme řešili nejprve úsporné koncepce celostátních přehlídek, od kterých se pak bude odvíjet problematika krajských kol.

A jaké ty úsporné varianty jsou?

LH: Především jsme se shodli v tom, že nechceme stahovat kalhoty, když brod je ještě daleko. Nedostali jsme žádné konkrétní číselné zadání, o kolik je nutné rozpočet srazit. A navrhovat sami dopředu, v čem je možné ušetřit, kdyby stát ušetřit chtěl, nám přijde jako pošetilost. Naopak doporučujeme setrvat, a to není jen tvrdohlavé gesto.Úspory jsme ale probírali velmi svědomitě, přehlídku po přehlídce. U Divadelního Pikniku existují nejrůznější teorie – například nekonat ho dvakrát od čtvrtka do neděle, ale například jen jednou od středy do neděle. Tím by se ale dále snižoval počet hracích míst. My se domníváme, že poté, co byl počet hracích míst v nedávné minulosti snížen z 21 na 16 až 18, jsme už na samé hranici toho, aby Divadelní Piknik skutečně naplnil obsah celostátní národní přehlídky činoherního a hudebního divadla. Proto trváme na tom, aby se počet dále nesnižoval. Byli jsme ochotni uvažovat například o zrušení vzdělávací části u Divadelního Pikniku Volyně s tím, že by semináře byly už nadále jenom na Hronově. Ovšem přijde nám to smysluplné jen tehdy, pokud místo toho vzniknou dvě nová hrací místa.

A co Popelka Rakovník?

LH: Celostátní přehlídka divadla pro děti Popelka Rakovník je zcela specifická záležitost, pokud jde o její širší společenský význam. V celé řadě regionů je tvorba amatérů pro děti velmi rozšířená a je potřeba ji rozvíjet a kultivovat. Myslíme si, že by se v této oblasti nemělo škrtat už vůbec. Současně jde o unikátní projekt výzkumu dětského publika. Pokud by se kvůli škrtům například zrušily dětské semináře nebo inspirativní řada představení, znamenalo by to konec tohoto výzkumu.

Jaké úspory byste probírali u Jiráskova Hronova?

LH: Zvažovali jsme všechny myslitelné možnosti k šetření. Někteří divadelníci – třeba paní Panenková nebo pan Hurych – často zmiňovali, že by se dalo ušetřit na seminářích. Výkonná ředitelka JH Marcela Kollertová ale účetně doložila, že semináře jsou lehce ziskové, nikoliv ztrátové, takže je bezpředmětné řešit jejich zrušení. Další zmiňovanou úsporou podle některých divadelníků mohli být zahraniční hosté. Ředitelka NIPOSu Lenka Lázňovská ale deklarovala, že jsou placeni z úplně jiných zdrojů, než jsou zdroje pro JH. A bylo nám sděleno, že není žádná možnost tyto peníze získat pro běžný provoz JH. Zvažovali jsme i další škrty. Zjistili jsme, že například zrušením zpravodaje by se žádaná částka neušetřila. Pokud bychom chtěli ušetřit, musel by se snížit počet hracích míst – ten ale radikálně klesl už loni.

SB: Letos jsme zkusili nasimulovat některé úsporné varianty. Proto je v programu oproti loňským 34 jen 20 inscenací. Ale díky tomu zároveň vybereme méně na vstupném, takže se efekt úspory snížením počtu inscenací dramaticky snižuje.

LH: Dále nás napadlo zrušit Problémový club, čímž by se ale narušila už sama vnitřní podstata JH. Nebo by se musel zcela zrušit doprovodný program. Ale ani jedno z toho kýženou úsporu nepřinese. Tudíž doporučujeme pokračovat v JH ve stávající podobě. Zároveň doporučujeme nezamýšlet se jen nad tím, kde ušetřit, ale také nad tím, jak chybějící peníze získat mimo státní sektor. Jednomyslně jsme se shodli na tom, že by bylo vhodné, aby NIPOS-ARTAMA dal některému ze stávajících zaměstnanců za úkol, aby sháněl peníze pro neprofesionální kulturu. NIPOS nemůže peníze sám inkasovat, ale může je hledat a pak radit městům či sdružením, které přehlídky organizují, jak o ně požádat.

Mluvili jste také o tom, kde konkrétně by se peníze daly hledat?

LH: Bavili jsme se o dvou zdrojích: jedním je soukromý sektor a druhým Evropská unie.

Jednali jste také o změnách v systému nominací a doporučení z krajských přehlídek na Piknik Volyně?

LH: Velice pečlivě jsme probírali poslední půlrok. Udělali jsme průzkum podpory dvou hlavních návrhů: jeden je obnovit nominace a druhým je systém bez nominací, tedy jen s doporučeními. Dnes jsme o tom hlasovali. Podstatná většina hlasujících se přiklonila k zachování systému doporučení. Znovuzavedení nominací by vyžadovalo vybudovat důsledný systém licencovaných regionálních přehlídek. A shodli jsme se na tom, že vypracovat takový systém do konce září nezvládneme. Někteří naši členové se proto později pokusí vypracovat návrh, o kterém budeme dále jednat a budeme ho konzultovat se soubory, který z těch systémů by byl lepší.

SB: Pro zachování stávajícího systému bylo 10 členů odborné rady, jeden byl proti a pět se zdrželo hlasování.

David Slížek