Jiráskův Hronov

Katastrofické scénáře se naštěstí nenaplnily

5. 8. 2012, 19:20


Především o finanční stránce festivalu jsme hovořili se starostkou města Hronova Hanou Nedvědovou.

V současné době zaznívá ze všech stran, že je třeba šetřit. Byl při schvalování rozpočtu na letošní rok problém s odsouhlasením příspěvku na Jiráskův Hronov?

Vše proběhlo naprosto bez problémů. V současné době jsme na částce čtvrt miliónu korun a nikdo k tomu neměl vůbec žádné výhrady.

Částka 250.000 Kč je pravidelnou dotací města? Tato částka se s lety zvyšuje nebo snižuje?

Ministerstvo kultury České republiky nám pravidelně dává mezi 600 a 700 tisíci korunami. Je jasné, že existuje určitá vyváženost a pořadatel se na rozpočtu této akce musí podílet. Mnoho let jsme dávali okolo 100 tisíc korun a ministerstvo nám dávalo 350 až 400 tisíc korun. Nyní je to okolo již zmíněných šesti set. Jak se zvyšovaly náklady na festival, percentuálně jsme zvedali i příspěvek města.

To ovšem nejsou všechny náklady na pořádání festivalu…

Částky, o kterých jsem mluvila, jsou pouze částí nákladů na zajištění Jiráskova Hronova. Další desítky tisíc korun jsou v práci lidí z technických služeb, úřadu a dalších. Nikdy jsem to přesně nevyčíslovala.

Nikdy jste neměli problémy s financováním?

Horší to bylo před dvěma nebo třemi lety, když přišla s krizí těžká doba. To jsme byli ředitelce KIS na začátku roku schopni garantovat pouze sto tisíc korun. Nakonec jsme další peníze ještě přidávali. To bylo hodně špatné období.

Takže teď je to v pohodě?

Když se sestavuje rozpočet, v první řadě se rozhoduje o výdajích, se kterými chceme na sto procent počítat. Příspěvek na Jiráskův Hronov je výdaj, se kterým stoprocentně na začátku roku kalkulujeme.

O přehlídkách ochotnických divadel se v poslední době poměrně intenzivně hovořilo v souvislosti s krácením peněz. Hronovu se nestalo, že by z ministerstva kultury chtěli poslat méně finančních prostředků?

Samozřejmě jsme se s tím setkali. Bylo to zhruba v únoru či březnu letošního roku. Ministerstvo poskytlo NIPOSU méně peněz na všechny přehlídky, takže nám měl být příspěvek adekvátně krácen, stejně jako všem festivalům. Tenkrát jsme se sešly se Simonou Bezouškovou a ředitelkou KIS Marcelou Kollertovou a vymýšlely jsme katastrofické scénáře. V nich se pochopitelně objevovalo i to, že by Jiráskův Hronov byl kratší. Zaplať pánbůh, jak úsilím NIPOSu, tak úsilím ministerstva se podařilo kapitolu, ze které je Hronov financován, doplnit finančními prostředky. Jsme za to vděční a nemuseli jsme festival zkracovat.

Ale letošní Hronov je přece o jeden den kratší…

Festival začínal oficiálně vždycky v sobotu. Protože se dříve hrálo již v pátek, přijížděli frekventanti kurzů ve čtvrtek. O pátečním představení se ale vlastně nevědělo, jestli je to určité předzahájení a kdy vlastně skutečné zahájení je. Letos jsme se tedy domluvili, že Hronov začíná v sobotu 4. srpna slavnostním zahájením a pak se rozjíždějí představení. V pátek je pouze koncert v parku, festival oficiálně odstartujeme v sobotu.

Jak jste spokojená s programem letošního JH?

Ještě jsem vůbec neměla čas se na program podívat. V době před festivalem si musím hlídat především věci, které mám na starosti já. Oficiální zahájení, vítání oficiálních hostů, sobotní program a třeba také setkání se sponzory. Doufám, že se dneska stihnu podívat do programu a v průběhu týdne si budu moci vybrat nějaké představení.

Honza Švácha