Jiráskův Hronov

Jak se vybírá 22 ze 400 aneb Dobrá rada drahá

5. 8. 2012, 19:10


Členové programové rady 82. Jiráskova Hronova vybírali program už od října 2011. Až do července letošního roku jezdili po různých přehlídkách, aby v průměru zhlédli přibližně 400 představení. Jak se nakonec sestavoval seznam inscenací, které zde uvidíme, prozradila programová ředitelka JH Simona Bezoušková.

Kdo byl členem programové rady 82. Jiráskova Hronova?

Letos se kromě mě tohoto nelehkého a nevděčného úkolu zhostili Petr Christov, Radvan Pácl, Milan Schejbal a Lenka Huláková. Všichni jsme nominované a doporučené inscenace viděli buď přímo na přehlídkách, nebo ze záznamu.

Jak proběhlo vaše závěrečné jednání: spíše ve shodě nebo v rozjitřené diskusi?

Jednání, přestože nám zabralo poměrně dost času, bylo příjemné. Sešlo se v něm pět lidí s různými názory, ale na kritériích pro výběr do programu JH jsme se shodli bez zásadních problémů.

Jaká byla ta kritéria a které navržené inscenace jste nezařadili do programu Jiráskova Hronova, příp. proč?

Celkem se letos sešlo 34 návrhů, z čehož bylo 8 nominací a 26 doporučení. Programová rada vybrala celkem 22 inscenací a jednoho náhradníka. Dva kusy se bohužel v programu neobjeví, jeden soubor měl problém s termínem a druhý již má inscenaci po derniéře. Proto do programu nastoupil náhradník. Naše kritéria výběru byla celkem prostá. V prvé řadě si jako programová rada uvědomujeme, že inscenace vybíráme na mezidruhovou přehlídku. Proto se snažíme, aby měl na JH zastoupení zástupce každého druhu. Ale stejně jako předchozí kritérium je pro nás velmi důležitá i divadelní kvalita.

Proč se o jedné inscenaci vůbec nejednalo?

Inscenace doporučená z Popelky Rakovník nebyla projednávána proto, že soubor svou případnou účast z termínových důvodů odřekl ještě před jednáním programové rady.

Do programu jsi letos zařadila jednu inscenaci navíc. Proč?

Letos jsem poprvé využila svého tzv. práva nominace programové ředitelky a do programu jsem zařadila inscenaci Tři mušketýři Ty-já-tru Praha. Učinila jsem tak ze dvou důvodů: v programu letošního JH chybělo hudební divadlo a navíc chyběl i titul vhodný na závěrečný večer, který navštěvují všichni sponzoři JH.

Proč vznikla nová kategorie Hosté JH a koho v ní uvidíme?

Jako Hosté JH letos program obohatí dvě inscenace: LAMENTO / Z tance v prach a opět do tance a Židovka aneb Žonglování nad životem. Obě inscenace by za normálních okolností byly zařazeny v doprovodném programu, na který se nevybírá vstupné a je volně přístupný. Ale vzhledem k tomu, že jsem program sestavovala v době, kdy KIS Hronov neměl jistou celou dotaci, museli jsme se rozhodnout: tyto inscenace v programu nemít nebo je zařadit, ale vybírat na ně vstupné. Rozhodli jsme se pro druhou variantu. A pro pořádek zavedli onu škatulku Host JH.

Zuzana Vojtíšková