Jiráskův Hronov

Kdo to sem poslal?

5. 8. 2011, 17:55


Letošní Jiráskův Hronov organizovala prvně ve funkci programové ředitelky Simona Bezoušková. Pod jejím vedením doznala příprava programu několik změn.

Proč letos nevybírali inscenace do programu JH zástupci jednotlivých přehlídek, jako tomu bylo v minulých letech?


Dosavadní způsob výběru programu fungoval tak, že se sešli zástupci jednotlivých přehlídek, referovali o nominovaných a doporučených inscenacích a na základě toho pak hlasovali. Tento systém měl své největší slabiny v tom, že zástupci přehlídek neviděli většinu inscenací a rozhodovali se jen na základě reflexe někoho jiného. Dalším důležitým faktorem, s trochou nadsázky, byl poměr činoherců a experimentátorů, kteří se při jednání příliš nerespektovali a neposlouchali. Proto Festivalový výbor Jiráskova Hronova dospěl k názoru, že programová rada bude pěti až sedmičlenná a bude složena z odborníků, kteří uvidí co nejvíce inscenací na vlastní oči, případně ze záznamu.

Kdo jmenoval letošní pětičlennou programovou radu JH, a proč byla ustanovena ve složení L. Horký, J. Hulák, R. Pácl, D. Slížek a ty?

Jmenováním programové rady je v propozicích pověřena programová ředitelka. Uvedené čtyři členy jsem tedy jmenovala sama. Radvana Pácla proto, že díky projektu „Činoherní klub uvádí:“ amatérské divadlo dlouhodobě sleduje a navštěvuje řadu přehlídek. Přesnou statistiku nemám, ale myslím, že z nás viděl nejvíce inscenací na vlastní oči. Jakub Hulák je odborný pracovník NIPOS-ARTAMA pro dětské divadlo a dramatickou výchovu, má blízko ke studentskému a experimentujícímu divadlu i divadlu loutkovému. Luděk Horký zastupuje činoherní divadlo a činoherní divadlo pro děti, ale je otevřený i jiným oborům. David Slížek v programové radě zastupuje amatérské tvůrce a loňské diskutéry/kritiky programu JH. Sama jsem v programové radě proto, že jsem za program JH odpovědná a vzhledem ke své práci v NIPOS-ARTAMA vidím během sezóny značné množství inscenací.

Jak probíhalo jednání programové rady?

Nejprve se sešlo širší kolegium a vzájemně jsme si referovali o inscenacích, díky čemuž jsme si všechny návrhy připomněli, přemýšleli jsme o nich a zařazovali je do kontextu. Dále jsme se jako programová rada rozhodli, že kromě nominovaných inscenací do programu vybereme z doporučených ty, na kterýchse všichni, nebo alespoň čtyři, shodneme. Celkem jsme jich tedy měli dvacet tři. Dále jsme zařadili Teatrální stezku a počet inscenací se rozrostl na dvacet sedm. A pak už jsme čekali, jak dopadne Loutkářská Chrudim 2011. Před ní jsem sestavila program, ve kterém zůstala tři volná místa, čtvrté se uvolnilo po odřeknutí jednoho souboru. Dvě místa pak obsadily inscenace z Chrudimi a dvě náhradníci.

Co bylo hlavním kritériem pro jednání této rady (kvalita, rovnoměrné zastoupení inscenací různých oborů nebo něco jiného)?

Jiráskův Hronov je celostátní mezidruhovou přehlídkou amatérského divadla, proto jsme se snažili, aby jednotlivé druhy a obory, byly zastoupeny. Na druhou stranu ale musím říct, že jsme se všichni jednoznačně shodli na tom, že tak nebudeme činit za každou cenu. Kvalita pro nás byla důležitým kritériem.

Kolik inscenací bylo letos nominováno z národních přehlídek, tj. na výběr kolika inscenací neměla tato rada vliv?

Celkově se sešlo čtyřicet jedna návrhů, z toho bylo devět nominací. Do programu JH je zařazeno celkem třicet dva inscenací. Takže jsme jich vybrali dvacet tři.

Objevily se při přípravě programu JH nějaké nestandardní situace, které jste museli řešit?

Abych pravdu řekla, způsob sestavování programu JH je vůbec tak trochu nestandardní. Jednak ono omezení, že Sokolovna je jen pro loutkáře, je podle mého názoru nesmyslné, protože i loutkáři dělají inscenace do většího prostoru. Navíc jsou pak všechny ostatní obory ochuzené o možnost hrát v komornějším prostředí. A pak ono sestavování programu nadvakrát zbytečně komplikuje práci hned několika lidem a část souborů vlastně do poslední chvíle neví, jestli budou zařazeny, a nezná ani termín, což je obzvláště o prázdninách nepříjemné.

Jak hodnotíš práci pětičlenné programové rady s mírným časovým odstupem? Zdá se ti zvolený model výběru programu JH dobrý, tj. bude se opakovat i příští rok, nebo se zvažuje jeho úprava?

Největším kladem je to, že všichni členové programové rady všechny navrhované inscenace viděli a znali, tudíž věděli, o čem rozhodují. Navíc pánové jsou osobnosti otevřené, tolerantní, schopné diskuse a vzájemného respektu. Vzhledem k tomu, že jsem na vlastní kůži několikrát zažila i původní způsob výběru, jednoznačně musím říct, že tento je lepší – sice mnohem pracnější, ale poctivější a promyšlenější. Samozřejmě že žádná programová rada se nezavděčí všem. S tím jsme do toho šli. Odpovědnost jsme vzali na sebe, neschováváme se za širší kolegium. Všem čtyřem pánům mnohokrát děkuji a ráda bych jim touto cestou řekla, že si jejich práce a odvahy velmi vážím.