Jiráskův Hronov

Seznam ročníků Jiráskova Hronova

0. 0. 0000, 0:00


Upozorňujeme, že veškeré statistiky se týkají výhradně Hlavního programu.

1931 - 1947 (Roky, kdy byla uvedena vždy alespoň jedna Jiráskova hra)

1948 - 1960 (Roky, kdy byly uváděny hlavně budovatelské hry)

1961 - 1970 (Roky, kdy přichází rozkvět)

1971 - 1980 (Roky, kdy působí vliv komunistického režimu)

1981 - 1990 (Roky, kdy přichází netradiční divadlo)

1991 - 2000 (Roky, kdy se zásadně mění struktura)

2001 - současnost (Roky, které pojmenuje teprve čas)