Jiráskův Hronov

Festivalové semináře 2013

10. 5. 2012, 14:05


JIRÁSKŮV HRONOV
NABÍDKA SEMINÁŘŮ A DÍLEN
2. – 10. srpna 2013, Hronov


A jako ABECEDA DIVADLA
LUDĚK HORKÝ

Seminář je určen především začínajícím divadelníkům. Seznámíte se v něm takříkajíc na vlastním těle a na konkrétním „materiálu“ divadelních představení, která skýtá program JH, se základy divadelní práce. Prostředkem k tomu budou různá cvičení, hry a povídání o jednotlivých inscenacích. Zvláštní pozornost bude věnována základním divadelním principům, „stavebním kamenům“ inscenace, a užití výrazových scénických a hereckých prostředků. Seminář bude pracovat jako uzavřená skupina.

Lektor: Luděk Horký, absolvent divadelní vědy na FF UK, lektor, režisér, dramaturg. Je zaměstnán jako dramaturg Centra tvorby pro děti a mládež v České televizi. Od roku 1992 působí v pražském divadle Radar, vedl zde postupně několik dramatických kroužků, byl zakládajícím členem Divadelního shluku Dovejvrtky. Od r. 1993 pracuje v souboru Ty-já-tr, dodnes je jeho dramaturgem. V současnosti stojí v čele souborů Hrobeso a Načerno.

DS jako DRAMATICKÁ SITUACE
MILAN SCHEJBAL

Dramatická situace je pojem skloňovaný ve všech hodnoceních inscenací a rozborových seminářích. Není divu. Je to článek stavby divadelní inscenace z prvořadých. Mnohdy se však zdá, že si za tímto souslovím leckterý inscenátor představuje buď něco velmi mlhavého, nebo něco, čím dramatická situace není. Respektive, když už je pojem zjevně jasný, nebývá samozřejmou schopností realizovat jej v praxi na jevišti. Seminaristé se v něm budou zabývat prací a spoluprací režiséra s hercem. Centrem pozornosti se stane spolupráce herce a režiséra při budování dramatické situace a jejich osobité tvůrčí přístupy při plnění tohoto úkolu. Po společném úvodu bude práce v semináři pokračovat na konkrétních úkolech pod vedením režisérů z řad seminaristů. Seminář je určen jak pro režiséry, tak pro herce.

Lektor: Milan Schejbal, dramaturg a režisér, umělecký šéf Divadla A. Dvořáka v Příbrami a pedagog DAMU Praha.

H jako HANDICAP JAKO PŘÍLEŽITOST
RENATA VORDOVÁ

Seminář je určen pro lidi neslyšící, slepé, tělesně i jakkoli jinak znevýhodněné, samozřejmě i pro ty, kdo si připadají zdraví. Důležité je, aby byli ochotni prostřednictvím divadla dát ostatním nahlédnout do svých světů. Není třeba žádné divadelní průpravy.
Pojďme společně prostřednictvím divadla nahlédnout do jiných světů – tichých, tmavých, mlhavých…
Výstupem semináře bude představení vzniklé na základě společné tvůrčí práce a bude zaznamenáno na DVD.
Lektorka komunikuje v češtině a v českém znakovém jazyce.

Lektor: Renata Vordová, samostatná lektorka komunikace, interpretace textu, režisérka divadla poezie, pracující s lidmi od 15 do 100 let, terapeutka.

HT jako HERECKÁ TVORBA
HANA FRANKOVÁ a JAN HNILIČKA

Slovo – gesto – krok jako událost. Herecká cvičení, etudy a improvizace s gestem, chůzí, rekvizitou, kostýmem, s časem a prostorem. Vnější impulsy při hledání vnitřní podstaty herecké práce na roli. Pohodlné oblečení a uzavřenou obuv na přezutí s sebou.

Lektor: Hana Franková, pedagog:  DAMU Praha a SOŠPg Karlovy Vary a divadelník: Divadelní studio D3 1976 – 1983, Divadlo Vítězslava Nezvala /později Městské divadlo/ 1983 – 1993 /, Divadlo Dagmar 1993 – doposud
Jan Hnilička, herec, režisér a choreograf Divadla Dagmar Karlovy Vary a lektor hereckých a pohybových seminářů

I jako IMPROVIZAČNÍ DOVEDNOSTI
JANA MACHALÍKOVÁ

Dílna bude zaměřena na dovednosti, které jsou základními stavebními kameny pro skupinovou improvizaci a jevištní spolupráci. Budeme doslova “trénovat” schopnost kooperace, komunikace, rychlé reakce, invence, vnímání více podnětů zároveň, soustředění a opouštění vlastních nápadů ve prospěch společné práce. Tento “trénink” povede postupně přes základní cvičení a hry s pravidly ke krátkým divadelním improvizacím inspirovaným formátem Whose Line Is it Anyway a jimiž se nechala ovlivnit i česká improvizační liga. Improvizátoři, divadelníci, vedoucí souborů, učitelé a ostatní nadšenci se v dílně zároveň dozví, jak řadit cvičení aby byl “trénink” dovedností efektivní a jaké mají použitá cvičení cíle a co rozvíjí.

Lektror: Jana Machalíková, absolventka katedry výchovné dramatiky DAMU, trenérka a spoluzakladatelka České improvizační ligy, improvizátorka, členka skupiny Improvize, recitátorka, herečka, klaunka sdružení Zdravotní klaun. Lektorka programů Národní galerie, organizátorka recitačních přehlídek. Pedagožka PF UK a KVD DAMU.

J jako JEVIŠTNÍ ŘEČ aneb CESTY...?
EVA SPOUSTOVÁ

Cesta k dechu: Jak pracuje naše tělo: „Biolaboratoř“? Propojení těla a hlasu, pohybu a dechu. Jak způsob našeho myšlení ovlivňuje naši realitu, komunikaci, náš pocit jistoty na jevišti i v životě? Systémy přesvědčení a vzorce chování ve vztahu k držení těla a k dechu. Strach a tréma – zbytečné osobní brzdy. Hardwarové klouby pohybového aparátu – energetické bloky a stresové uzly v tělovém systému. Cesta k hlasu: „Hlavologie“. Tvorba hlasu a artikulace. Normativní podoba hlásek. Samohlásky jako nosiče emocí, souhlásky jako nosná kostra mluvy. „Jazyk jako hudba a jazyk, kterým sdělujeme obsah“. Cesta k jazyku a k výrazu: „Detektivní pátrání po myšlenkách a vztazích schovaných v textu“. Co pro nás znamenají„slova“. Cesta ke spojení: Být „ve spojení“ s partnerem v dialogu. Myšlenka „před“ a „pod“ textem. Jak se textem tkají vztahy. Cesta ke hře: „Hrát si s textem“, „hrát text“, „hrát“, nebo „hrát si“…? A spousta pěšinek: všechno další, na co přijde řeč… PROTOŽE CESTY… CESTY JSOU DŮLEŽITĚJŠÍ NEŽ….?

Lektor: Eva Spoustová vystudovala DAMU, hrála v divadle DRAK v Hradci Králové, podstatnou část života strávila před mikrofonem – převážně se věnovala dabingu (jako herečka i jako tvůrce dialogů a režisérka), učí na DAMU předmět Jevištní mluva. Hereckou práci vnímá především jako práci s energií. Zvládnutí optimální techniky řeči vnímá jako nutný základní řemeslný předpoklad herce. Za nejpodstatnější pro jeho tvůrčí cestu považuje citlivé poznávání vlastního osobního prostoru vnitřní svobody a harmonie. Cestu k nim vnímá jako jednu z nejzajímavějších a nejdobrodružnějších výzev, kterou nám život nabízí.

JL jako METODY JACQUES LECOQ Jacques Lecoq
VENDULA BURGER

Dramatická cvičení podle metody Jacques Lecoq v přímém kontaktu se živou přírodou! Tělo jako strom! Uchopit dynamiku větru. Proniknout do vlnění a podstaty dalších a dalších elementů: vody, země, ohně. Stanete se badateli a budete zkoumat vlastní vnější prostor a prostor kolem vás.
Máte-li zájem něco nového objevit a máte-li tvůrčí nutkání, vydejte se s námi na cestu. Na divadelních zkušenostech nezáleží! Uvnitř sebe už určitě víte, že divadlo – divadelní tvorbu hledáte a my vám ho můžeme skrze metodu Jacques Lecoq pomoci objevit a rozvíjet vaši vlastní autentickou tvorbu. Součástí soustředění je neutrální maska, dramatická akrobacie, analýza pohybu, akční mim a kolektivní tvorba. Metoda Jacques Lecoq stojí zásadně na dynamice pohybu. Zaměstnává tělo jako první element, který se ztotožňuje se vším, co se hýbe – v životě i v divadle. Výuka aplikuje základní zákony pohybu pro dramatickou tvorbu a hereckou interpretaci.

Lektor: Vendula Burger je zakladatelkou a ředitelkou Budilovy divadelní školy. Absolvovala Mezinárodní divadelní školu v Paříži v letech 1993 – 95 ještě za mistrova života. Po absolutoriu získala angažmá jako herečka a tanečnice ve světoznámém divadelním souboru Philippa Gentyho. Na Novém Zélandu pracovala na Vysoké dramatické škole Toi Whakari a tvořila po boku novozélandských režisérů a režisérky londýnského divadla Globe. V letech 2003–2004 působila jako pedagog na katedře nonverbálního divadla pražské HAMU a připravovala cirkusový kabaret „Perpetum Magico“. Podílela se na dramaturgii Studia Rubín a je autorkou myšlenky festivalu Letní Letná, setkání nového cirkusu, vizuálního umění, divadla a tance.

L jako LOUTKA A JEJÍ VYJADŘOVACÍ SCHOPNOSTI
TOMÁŠ BĚHAL

Za pomocí etud, improvizace či praktických cvičení se seznámíme s různými druhy loutek. Nebudeme se věnovat jen loutkám tradičním (marioneta, maňásek, javajka...), ale pozornost obrátíme i k předmětům a jiným alternativním typům loutek. Během semináře se naučíme základní animační techniky jednotlivých druhů. Budeme zkoumat a hledat jejich rozdíly a podrobnosti. Vytvoříme představení, kde si nové dovednosti vyzkoušíme před divákem. Seminář je vhodný pro hravé lidi.

Lektor: Tomáš Běhal, zakladatel, režisér, loutkoherec, dramaturg, produkční a scénograf nezávislého loutkového divadla Toy Machine, absolvent DAMU v oboru alternativního a loutkového herectví, herec na volné noze. Narozen srpen 1987 ve městě Dvůr Králové nad Labem.

M jako MASKA
MASKA – ODKRÝVÁNÍ SKRYTÉHO
KAREL VOSTÁREK

Maska je bezesporu nejstarší prostředek lidské proměny, pro komunikaci se světem tajemna, které člověka přesahovalo a přesahuje. V tomto smyslu je dobré masku vnímat jako nezbytný ochranný prostředek pro vstup do magického kruhu divadelní komunikace.
V současnosti se masky staly hlavně ochranou pomůckou v průmyslové výrobě, sportu a používají se v mnohých rizikových povoláních. V jistém slova smyslu, se maska stala, byť neviditelně, i součástí našeho každodenního společenského a politického života. Vlastně se bez masky vůbec neobejdeme!

V dílně Karla Vostárka bude letos hlavním tématem maska komedie dell’atre. K té se dostaneme přes společné hledání a objevování základních principů  existence v masce, jejích vlastností a možností.
Seznámíte se také s technologií výroby a vyrobíte si svou masku (masky)
Seznámíte se základy práce s  maskou:
1. „posmrtná“ maska – iniciační vstup do divadelní magie
2. neutrální maska – cvičení pro vědomé a uvolněné existování v prostoru a otevření cesty jazyku těla.
3. maska komedie dell’arte (charakterová expresivní maska) – objevování cesty kam mě maska vede.

Lektor: Mgr. Karel Vostárek, výtvarník, scénograf, herec, režisér a pedagog katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. Jako divadelník a pedagog působil také v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a Mexiku a na řadě divadelních akcí v ČR.

N jako NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE
DANIELA FISCHEROVÁ

Seminář posluchačům poodkryje roušku tajné řeči lidského těla. Bude příležitostí dozvědět se mnoho zajímavého o významu naší mimiky, postojů a gest vědomých i nevědomých. Zkrátka, bude poodkrytím další studnice poznatků pro režijní a hereckou práci.

Lektor: Daniela Fischerová, spisovatelka, dramatička, psycholožka, pedagožka nonverbální komunikace.


P jako PANTOMIMA
MICHAL HECHT A ŠTĚPÁNKA ELGROVÁ

Na dílně se účastníci seznámí se základy klasické i moderní pantomimy, improvizace, akrobacie (technika pádů a soubojů, stojky a  salta) a jevištního pohybu vůbec. Čeká je náročný fyzický trénink, ale i příjemná relaxace a masáže. Účastníci budou společně pracovat na realizaci neverbálního projektu. Za použití improvizace a etudování budou vytvářet krátké příběhy, které s pomocí humoru a nadsázky převedou do divadelní neverbální řeči. Závěrem se pokusí tyto fragmenty pospojovat a vytvořit představení, které zahrají ostatním účastníkům Jiráskova Hronova.

Lektor: Michal Hecht, mim, režisér a pedagog na volné noze. Studoval pantomimu u Zojky Mikotové a akrobacii u Evy Bosákové. Poté absolvoval nesčetné množství kurzů různých druhů neverbálního divadla v Česku i cizině. Od roku 1988 jezdí po světě se svými sólo programy a vyučuje pohyb. Sedm let strávil ve Finsku jako pedagog na NÄTY (finská obdoba DAMU) v Tampere. Od roku 1998 působí v ČR. Učil externě na DAMU. Nyní hraje v divadle Image v Praze, pořádá semináře, režíruje různé divadelní skupiny, pracuje pro AITA/IATA a spolupracuje na mnoha televizních projektech. Od poloviny 90. let vede semináře na Setkání v Šumperku a na Jiráskově Hronově.

PAD jako POKUSY O AUTORSKÉ DIVADLO 45+
VLADIMÍR FEKAR

Dílna je určena pro kategorii zralého i zralejšího věku. Spodní hranice je limitována dosažením 45 let, horní hranice limitována věkem není. Fyzické potíže nejsou překážkou. Společné uvažování o možnostech vyjádření prostřednictvím divadla a pak nesmělé krůčky dál do neznáma. Autorské divadlo není doménou jenom mladých. Opět jako loni od hledání společného tématu k pokusům o jejich sestavení do určitého inscenačního tvaru, popř. k možnostem hereckého ztvárnění. Všechno to zase bude jenom pokus, ale třeba se dostaneme o kousek dále než loni. Jestliže loni věta o tom, že skončíme třeba ve slepé uličce nebo na vrcholu hory v této anotaci byla myšlena obrazně, letos se tak možná stane. Možná totiž dojde na divadelní geocaching. :-) Možno konzultovat věkové výjimky, které nám zralým dodají vítr do plachet.

Lektor: Vladimír Fekar, absolvent literární vědy (Slezská univerzita Opava) a divadelní dramaturgie (JAMU Brno), dramaturg (dříve Těšínské divadlo Český Těšín, nyní Městské divadlo ve Zlíně), příležitostný dramatik (Sestra, Dvojhlas, Tenkrát na zabíjačce, Jiné moře, Palubní deník Hanzelky a Zikmunda a další), pedagog (ZSVOŠU Zlín, příležitostně UP Olomouc)

RD jako REŽIJNĚ-DRAMATURGICKÝ SEMINÁŘ
MARTIN VOKOUN a JOZEF HUGO ČAČKO

Seminář je určený zájemcům z řad zkušených i méně zkušených divadelníků, kteří aktivně tvoří divadelní inscenace, nebo to přinejmenším mají v plánu. V rámci semináře se projde jednotlivými fázemi přípravy dramatického textu od prvotního přečtení, přes hledání témat a motivů, úpravu textu v rámci zvolené koncepce, výklad jednotlivých postav a dramatických situací, hledání scénografického konceptu až po realizaci vybraných dramatických situací z předem určených textů – tedy práci s mizanscénou, hercem a konkrétním prostorem.

V semináři se bude pracovat s předem určenými texty. Seminaristé budou pracovat na některých úkolech samostatně a na některých úkolech v menších skupinách. Pro účast v semináři je nutností přečtení tří dramatických textů – a to následujících divadelních her: A.P. Čechov – Tři sestry, W. Shakespeare – Sen noci svatojánské a R. Schimmelpfennig – Říše zvířat. Překlad jednotlivých her je libovolný – naopak rozmanitost v překladech bude vítána. V semináři se bude kolektivně pracovat na rozboru jedné z her, kterou si seminaristé na začátku spolupráce zvolí, ale není vyloučeno, že se v rámci semináře dojde i k práci na dramatických situacích z dalších dvou textů. Základním předpokladem semináře je aktivní přístup nejen k divadlu, zájem pracovat na sobě a se sebou, schopnost pracovat ve skupině a otevřená mysl novým podnětům.

Lektor: Martin Vokoun – divadelní režisér; studoval na pražské DAMU v letech 2002 – 2008; hned po absolvování vstoupil do angažmá v Divadle  J.K. Tyla v Plzni, kde působil do roku 2012; nyní je režisérem „na volné noze“; spolupracuje s Divadle A. Dvořáka v Příbrami, Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích, A studiem Rubín v Praze, Komorní činohrou v Praze, Divadlem Dagmar v Karlových Varech apod.; působil dva roky v odborné porotě cen Thalie; je pravidelným lektorem krajských i celostátních amatérských divadelních přehlídek; je jedním ze zakládajících členů profesionálního souboru 3D COMPANY působícího v Žižkovském divadle Járy Cimrmana; více informací na www.martinvokoun.cz

Jozef Hugo Čačko
– Slovák studující a žijící v Praze; studium na SUŠ obor scénografie, rok na VŠMU v Bratislavě, v současnosti studium na DAMU (pátý ročník). Pracuje na všech divadelních žánrech, spolupráce na nonverbálních projektech s Radimem Vizvárym a Tomsou Legierskym. činoherních ve spolupráci s Janem Fričem, Danielem Hrbkem, Martinem Vokounem. Pracoval na Nové scéně ND, ve Švandově divadle, v Divadle Disk, Žižkovském divadle Járy Cirmana atd.

TP jako TĚLO V POHYBU
JIŘÍ LÖSSL

Seminář se zaměří na elementární práci s tělem, jeho pohybovými principy a vzorci. Základní anatomické poznání se nám stane cestou k otevření přirozeného pohybu vlastního těla do prostoru. Spojovací linkou budou témata: dotek – dech – pohyb – prostor – hranice. K semináři není třeba předchozích zkušeností s pohybem.
 
Lektor: Jiří Lössl se věnuje analytické, koncepční, metodické, výzkumné a publikační činnosti v oblasti pohybu a tance. Je externím pedagogem na katedře výchovné dramatiky DAMU a katedře tance na HAMU.

PC jako PROBLÉMOVÝ CLUB
Ti zájemci o účast na JH, kteří se jej chtějí zúčastnit za zvýhodněných podmínek, a přitom nechtějí navštěvovat některý z výše uvedených tematických seminářů a dílen, se mohou přihlásit jako kmenoví účastníci PC. Povinností kmenových posluchačů PC je návštěva představení základního programu JH, účast (pokud možno aktivní) na odpoledních Problémových clubech a dle zájmu nepovinná účast na diskuzních klubech v nočních hodinách.
S příjezdem kmenových posluchačů PC se počítá v sobotu 3. 8. 2013.

DĚTSKÝ SEMINÁŘ
LUCIE VALENOVÁ
Seminář je určen dětem ve věku od 4 do 12 let. Jeho smyslem je umožnit rodičům návštěvu dílen a seminářů Jiráskova Hronova 2012 a jejich dětem poskytnout jedinečný zážitek ze společné tvorby. V semináři se bude pracovat převážně formou různých dramatických her a cvičení a výsledkem bude krátká prezentace dětské práce. Seminář pro děti začne vždy o 15 minut dříve a skončí o 15 minut později než dílny pro jejich rodiče. Jeho cena je 1.200 Kč (za seminář) / 1.950 Kč (za seminář, obědy a večeře) / 2.450 Kč (za seminář, obědy, večeře a vstupenky).

Lektor: Lucie Valenová, SUPŠ Praha 3, VOŠ ped.a soc. Evropská, studentka Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU. Dlouhodobě působí v divadle Říše loutek, jako herečka, scénografka a režisérka. Od roku 1994 je členkou souboru Ty-já-tr v divadle Radar a od roku 2003 zde i vede dramatické kroužky pro děti. Také působí jako vedoucí a hlavní vedoucí na letním dětském dramatickém táboře DDM Prahy 7. V roce 2006 se zúčastnila zahraničního projektu „Uměním ke svobodě“.  Jako lektorka mladšího dětského semináře se v roce 2010 zúčastnila Popelky Rakovník a v letech 2010- 2012 učila dramatickou výchovu na VOŠ, SOŠP a G Evropská. V roce 2012 absolvovala tří semestrální kurz Dramatické výchovy pro současnou školu, pořádaný Sdružením pro tvořivou dramatiku a katedrou výchovné dramatiky DAMU.

PŘÍLEŽITOST PRO VŠECHNY
NAD RÁMEC ZÁKLADNÍCH SEMINÁŘŮ A DÍLEN
PC – Problémový club

Problémový club (PC) je veřejným diskusním fórem. Bude realizován formou rozpravy – disputace pětičlenného lektorského týmu složeného z divadelních odborníků a účastníků z pléna. Odrazovým můstkem pro PC jsou inscenace uvedené v hlavním, případně v doprovodném programu JH. Jeho hlavním smyslem a cílem je vytvořit prostor pro nahlédnutí inscenací z nejrůznějších úhlů pohledu, hledání smyslu amatérského divadla a jeho vyslovování se k současnosti.

Lektoři: Alena Zemančíková, absolventka DAMU (obor dramaturgie), dramatička, spisovatelka, dramaturgyně literárně-dramatického vysílání Českého rozhlasu 3 – Vltava a lektorka krajských a celostátních přehlídek
Martina Schlegelová, absolventka DAMU (obor režie a dramaturgie), v letech 2003–2007 lektorka divadelního oddělení pro německy mluvící oblasti, Velkou Británii a USA (Dilia), kmenová režisérka a dramaturgyně Divadla Letí Praha a odborná asistentka katedry teorie a kritiky pražské DAMU
Aleš Bergman, divadelní vědec, režisér a pedagog – vedoucí ateliéru činoherního herectví na JAMU v Brně, režie a inscenační tvorba na katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze, Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně
Petr Christov, překladatel, teatrolog, divadelní kritik; pedagog a vedoucí Katedry divadelní vědy FF UK v Praze
Jan Šotkovský, dramaturg BURANTEATRu a Městského divadla Brno, pedagog muzikálového herectví na Divadelní fakultě JAMU, příležitostný dramatik a překladatel.

Problémový club proběhne vždy v odpoledních hodinách (14.00–16.00) od neděle 4. 8. 2013 do soboty 10. 8. 2013 včetně. Posluchači tematických seminářů a dílen, kteří se budou chtít zúčastňovat Problémového clubu pravidelně, vyznačí tento požadavek na přihláškách, aby jim mohla být návštěva umožněna (paralelně se totiž uskuteční některá představení hlavního programu JH).

Diskusní klub
Roman Černík

Diskusní klub je dalším volně přístupným fórem JH, příležitostí umožňující spontánní výměnu názorů na představení uvedená na JH všem, kdo o to projeví zájem. Diskuse nebude nikterak obsahově předurčována. Kromě moderátora se můžete těšit i na zajímavé hosty.
Diskusní klub proběhne vždy v nočních hodinách po skončení představení hlavního programu.

Lektor: Roman Černík, amatérský režisér, organizátor kulturního dění zejména v Plzni a Plzeňském kraji, pedagog dramatické výchovy.


PODMÍNKY ÚČASTI
Věk: Semináře a dílny jsou určeny zájemcům od 15 let. Osoby mladší 18 let musí do Hronova přivézt písemný souhlas rodičů na formuláři, který jim bude zaslán.
Cena: Poplatek za dílnu je 2.900 Kč. Platit je možné pouze bezhotovostním převodem na účet Jiráskova Hronova nejpozději do 17. července 2013. Po odeslání přihlášky Vám bude oznámeno číslo účtu a příslušný variabilní symbol.

Kromě samotné dílny vám bude poskytnuto: hromadné ubytování ve spacáku v prostorách školních tříd v tělocvičně, základní zázemí pro hygienu, stravování v jídelně (obědy a večeře) od 3. 8. 2013 a vstupenky na představení.

Ti, kdo mají zájem o kvalitnější ubytování, si jej mohou objednat u Kulturního a informačního střediska Hronov, nám ČSA 500, 549 31 Hronov, tel.: 491 483 314, e-mail: kis@mestohronov.cz. Pokud máte v plánu si s sebou do Hronova přivést psa nebo jiného zvířecího mazlíčka, objednejte si, prosím, také samostatné ubytování. Společné ubytování s ostatními seminaristy Vám v takovém případě totiž nebude umožněno.

Harmonogram:
- příjezd a prezentace v pátek 2. 8. 2013
- 09.00 – 13.00 semináře a dílny (3. – 10. 8. 2013)
- 14.00 – 16.00 Problémový club (od neděle 4. 8. 2013)
- 13.00 – 23.30 představení JH
- v noci diskusní klub

Informace: Budete-li mít jakékoli dotazy, obraťte se na Simonu Bezouškovou – programovou ředitelku JH na tel.: 603 584 489 nebo e-mail: bezouskova@nipos-mk.cz

 

PŘIHLÁŠKA DO SEMINÁŘE