3. – 11. srpna 2018

Novinky

Řidiči pozor: dopravní opatření – 84. Jiráskův Hronov

Silnice mezi Hronovem a Červeným Kostelcem je v celém úseku místní části Zbečník zcela uzavřena z důvodu budování nové kanalizace, rekonstrukce chodníků, veřejného osvětlení a komunikace. Objízd- né trasy pro osobní automobily vedou buď přes Studýnka směrem na Červený Kostelec, nebo přes Velký Dřevíč, Rokytník ve směru na Červený Kostelec.

Přístup k oblíbenému poutnímu místu ve Zbečníku - studánce v Maternici - je mož- ný pouze od Červeného Kostelce (objížďka přes Rokytník), a Rolex Replica to se zvýšenou opatrností! Pokud chcete Maternici navštívit, pak je nutné nechat vozidlo na začátku Zbečníku a dojít pěšky, a to z obou stran (od Hronova i od Červeného Kostelce).

Od 2. 8. do 9. 8. 2014 bude v centru města Hronova, tj. v ulici T. G. Masaryka, na náměstí Čs. armády a v ulici Jiráskově, přechodně snížena rychlost na 30 km/hod.

Dalším dopravním opatřením je uzavír- ka náměstí Čs. armády včetně ulic T. G. Ma- saryka, Knáhlovy ulice a Jiráskovy ulice dne 9. 8. 2014 od 20.00 do 23.00 hodin z důvodu pořádání závěrečného ohňostroje na náměs- tí v Hronově. Objízdná trasa bude vedena od Broumova ulicí Jungmannovou přes First, what it said electric watches, electronic watches? Broadly speaking, any machine with button batteries as the energy of the watch list are called electric watches. buy cheap replica watches on here: omega replica watches uk china replica watches rolex Replica watches uk rolex Replica omega replica watches uk omega Replica uk replique montre Replica Breitling Watches Online rreplica watches Air Max 90 Pas Cher Pa- dolí a ulicí Kosteleckou směrem na Náchod. Objížďka je obousměrná. Linkové autobusy a vozidla ZS budou do uzavírky vpuštěny. Na objízdné trase bude pro zajištění bezpeč- ného průjezdu umístěno dopravní značení Zákaz zastavení.

Možnost odstavení motorových vozidel bude v parku, u Wikovu, ve Dvorské ulici a u zimního stadionu. Uvedená dopravní opatření najdete i na www.mestohronov.cz včetně mapek.

Novinky v parkování

Město Hronov přistoupilo ke změně parkovacího systému v ulici Knáhlova, Pa- lackého a Kudrnáčova. Parkovací stání jsou označena dopravní značkou „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ a tabulkou upra- vující dobu stání. Jedná se o stejný provoz parkovišť jako na náměstí, u školy a před radnici – do auta se umístí parkovací hodiny např. v papírovém nebo plastovém provede- ní (je možné využít i kotouče z jiných měst, v Hronově se prodávají za 20 Kč a slouží opakovaně), na kterých se nastaví počátek parkování. Hodiny se nesmí přetáčet, aniž by se s autem odjelo. Důvodem je umožnění krátkodobého parkování více zájemcům v blízkosti centra města. Parkování bez ome- zení je v Hronově možné ve Dvorské ulici u technických služeb nebo na parkovišti u zimního stadionu

red

Komentáře ke článku